قیمت گچ

خرید محصولات گچ سمنان

گچ معمولی

گچ ساختمانی سفید کاری

گچ ساختمانی مخصوص روکار | بسته بندی ۲۵ و ۳۰ و ۴۰ کیلویی

گچ میکرونیزه

سوپر گچ مش ۲۰۰ مخصوص نازک کاری و مجسمه سازی | بسته بندی ۲۵ کیلویی

گچ ساختمانی زیرکار

گچ ساختمانی مخصوص زیرکاری | بسته بندی ۲۵ و ۳۰ و ۴۰ کیلویی

گچ و خاک آماده

گچ ساختمانی مخصوص زیرکاری | بسته بندی ۳۰ کیلویی

گچ فله

گچ ساختمانی مخصوص روکار و زیرکار | بسته بندی فله داخل بونکر و یا جامبوبگ

گچ صادراتی

سوپر گچ مش ۲۰۰ مخصوص نازک کاری و مجسمه سازی | بسته بندی ۲۵ و ۳۰ و ۴۰ کیلویی

گچ پلیمری

گچ گیپتون

گچ ساختمانی مخصوص روی دیوار بتونی و سیمانی | بسته بندی ۲۵ کیلویی

گچ پاششی

گچ پلیمری مخصوص گچکاری با دستگاه گچ پاش | بسته بندی ۳۰ کیلویی

گچ سیوا

گچ پلیمری مخصوص گچکاری با دست | بسته بندی ۳۰ کیلویی

گچ ساتن

گچ پلیمری مخصوص روکار | بسته بندی ۳۰ کیلویی