گچ سمنان

کرایه حمل گچ

کاربر محترم لطفا توجه فرمایید!

نرخ کرایه نوشته شده فقط برای استان تهران بصورت حدودی میباشد و به هیچ عنوان نرخ قطعی نیست.

مبدا بارگیری: سمنان – کیلومتر ۲۰ جاده فیروزکوه

مقصد: تهران

ظرفیت: کامیون ۱۲ تن

حدود نرخ کل کرایه:

۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان

مقصد: تهران

ظرفیت: کامیون ۱۸ تن

حدود نرخ کل کرایه:

۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقصد: تهران

ظرفیت: تریلی ۲۷ تن

حدود نرخ کل کرایه:

۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان

مقصد: دماوند، رودهن، بومهن

ظرفیت: کامیون ۱۲ تن

حدود نرخ کل کرایه:

۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

مقصد: پردیس

ظرفیت: کامیون ۱۲ تن

حدود نرخ کل کرایه:

۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان

پرسیدن بهترین راه است!

جهت اطلاع از نرخ کرایه حمل گچ از کارخانه (سمنان) تا سایر نقاط کشور، با واحد فروش کارخانه تماس بگیرید.