گچ سمنان

قیمت گچ سیمین سمنان درب کارخانه

قیمت گچ ساختمانی و قیمت گچ پلیمری پاششی، سیوا، ساتن و گیپتون سیمین سمنان را در این صفحه ببینید.

اعتبار لیست قیمت گچ تا پایان دی ۱۴۰۱ میباشد.

شرح کالا قیمت گچ درب کارخانه
گچ سفید کاری سیمین سمنان

۲۵ کیلویی

۱۳,۱۷۰ تومان
گچ میکرونیزه توچال و افرا

۲۵ کیلویی

۱۵,۵۰۰ تومان
گچ گیپتون

۲۵ کیلویی

۴۱,۰۰۰ تومان
گچ سیوا سبک
۳۰ کیلویی
۴۰,۰۰۰ تومان
گچ پاششی سبک
۳۰ کیلویی
۴۳,۰۰۰ تومان
گچ ساتن سبک
۳۰ کیلویی
۵۱,۰۰۰ تومان