دیوار پیش ساخته گچی - دیوارک

بلوگ گچی در کارخانه از مخلوط آب و گچ که اندازه دانه­های گچ آن نسبت به گچ معمولی ساختمانی ریزتر است ، تولید میشود. اندازه ترجیحی دیوار پیش ساخته گچ بر اساس استانداردEN12859 بطول 666 و عرض 500 میلیمتر میباشد. دیوار پیش ساخته گچ (بلوک گچی - دیوارک)  دارای سطح کاملا" صاف و موازی یکدیگر هستند که دارای فاق و زبانه بوده و به راحتی این بلوکها در حین کارگذاری درهم قرار میگیرند. ضخامت انواع بلوک گچی 60 ، 70 ، 80 ، 100 میلیمتر میباشد. برای اینکه نوع تولید و کاربرد بلوکها گچی را از هم بدانید آنها را با رنگهای مختلف تولید مینمایند. بلوکهای گچی(دیوار پیش ساخته گچ) را برای دیوارهای توپر و بر خلاف صفحات گچی استفلده میکنندو بیشتر برای جداسازی داخل ساختمانها و دیوارهای غیر باریر میباشد. دیوار گچی را بدلیل داشتن فاق و زبانه براحتی میتوان کار گذاردو پس از اینکه درزهای آنرا توسط گچ مخصوص درزگیری پر و صاف شد ، دیگر احتیاجی به گچ کاری مجدد نداشته و میتوان روی آن را با استفاده از رنگ یا کاغذ دیواری پوشش داد


مزایای استفاده از صفحات گچی:

اقتصادی

فضای بیشتری در ساختمان ایجاد میشود

پایدار در برابر آتش

عایق مناسب صد


وزن مخصوص ظاهری دیوار پیش ساخته گچی

رنگ

Kg/dm3

وزن مخصوص ظاهری

زرد

>0.6≤0.8

وزن مخصوص کم

سفید

>0.81.1

وزن مخصوص متوسط

صورتی

>1.11.5

وزن مخصوص زیاد

آبی

>0.81.1

>1.11.1

ضد آب

واحد فروش

4450096 0231
semnangach@hotmail.com

گچ میکرونیزه

گچ پرداخت (گچ عاج) مخصوص سفیدکاری با درصد خلوص بالا

گچ سیوا - گچ ساتن

گچ ساتن و گچ سیوا مخصوص سفیدکاری و گچ خاک بصورت دستی (صادراتی)

گچ گیپتون

گچ مخصوص بتن مناسب برای گچ کاری روی دیوارهای سیمانی ، بتنی و فوم